Схема на свързване на девиаторен к

схема на свързване на девиаторен к
Различните типове осветления (халогенно, LED, луминисцентно, енергоспестяващо) се регулират на различен принцип, което изисква те да бъдат оборудвани с подходящи управляеми захранвания или баласти. Мобилни устройства(iPhone, iPad, смартфони, лаптоп) Системите, които изграждаме позволяват контрол на всички осветления, щори и уреди в дома от вашето предпочитано мобилно устройство — iPhone, iPad, лаптоп, Android смартфон и др. Все повече са димерите с електронна защита, която в зависимост от модела действа по два начина. Най-често общото изключване се активира от ключ за осветление, разположен непосредствено до входа, но може да се стартира и по ред други начини — например от стенен панел или автоматично, при активиране на системата за охрана.


Най-обикновеният електрически ключ е ръчно управлявано електромеханично устройство за създаване или прекъсване на електрически контакт. Началото Първите димери, използвани в края на 19-и век, са представлявали стъклен съд със солена вода и два контакта. Така наречените сензорни димери, управлявани с докосване, използват съществуването на електромагнитно поле с честота 50 Hz около електрическите инсталации и факта, че човешкото тяло го улавя като антена. Готовите сцени могат да се стартират и автоматично, когато са изпълнени избрани условия — след определен час на деня, при наличие на движение в определена зона, при събуждане, напускане или прибиране в дома и др. Предимства: Не е необходимо закупуване и монтаж на допълнителни сензори за движение, които да се използват само за активиране на осветлението. По-висока чувствителност на охранителните сензори за движение. Не се изисква окабеляване между осветителната линия и сензора.

Няма ограничения за общия брой стенни панели, дистанционни или ключове в една система. Последната зависи от големината на постоянния ток, протичащ през тях, за чието изменение съществуват специализирани интегрални схеми. Всичко това, събрано в общия интерфейс на панела и подредено по начина, който вие сте избрали. Укрепват се в специална кутия. -сигнални бутони за скрита инсталация за звънчева инсталации или за осветление. Електрическата инсталация е вътрешна или външна сградна инсталация, изградена с единствена цел да подсигурява дадено помещение, място или част за битова или промишлено ползване с електрическа енергия.

Похожие записи: